مديريت - مشاوره مديريت - آموزش مديريت
 

تيم مشاوران مديريت ايران : 

سيستم بازاريابي مقصد مبتني بر وب  Web-Based Destination Marketing Systems به طور گسترده به منظور كانال توزيع بازاريابي توسط سازمانهاي بازاريابي مقصد (DMOs) در سطوح مختلف (نظير ملي، ناحيه، شهر و ديگر ماهيتهاي جغرافيايي) به منظور ترفيع و مديريت مقاصد گردشگري مورد استفاده قرار گرفته است.

web based destination marketing


با اين وجود در بازار رقابتي امروز و در جامعه تكنولوژي‌محور تنها داشتن حضور وبي، وضوح و قابليت دسترسي به مقاصد و تعهد موفقيت تلاشهاي بازاريابي سازمان بازاريابي مقصد را فراهم نمي آورد. موفقيت بازاريابي مبتني بر وب نيازمند رويكرد سيستماتيكي و واضح در جهت درك فاكتورهاي كليدي پشتيبان مديريت و اجراي سيستم بازاريابي مقصد ديدگاه فني و تجاري است.


در حقيقت، برخي فاكتورها ممكن است به موفقيت سيستم بازاريابي مقصد كمك نمايد ولي پيچيدگي بازاريابي مقصد و ترفيع آن، مشكلات بيشتري را در جهت شناسايي فاكتورهاي كليدي به منظور مديريت و اجراي چنين سيستمهايي فراهم مي آورد. 

در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني در جهت ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي جامع براي بازار مقصد شده است كه يا برخي از اين تلاشها با شكست مواجه شده اند و يا تنها در مدت زمان كوتاهي توانسته اند به اهداف مورد نظر دست يابند. اگرچه تلاشهاي تحقيقاتي در جهت بررسي جنبه هاي سيستمهاي آنلاين مورد استفاده سازمان بازاريابي مقصد انجام شده است ولي اكثر تحقيقات در اين حوزه، نياز به مطالعاتي دارند كه به طور سيستماتيكي فاكتورهاي حياتي مديريت و اجراي سيستمهاي بازاريابي تحت وب (بازاريابي آنلاين) را مشخص نمايند. هدف اين مقاله نيز ارزيابي چنين فاكتورهايي براي سيستمهاي بازاريابي تحت وب در سطح كشور، شهر و سطوح نواحي سازمان بازاريابي مقصد است.

سيستم بازاريابي مقصد مبتني بر وب به طور گسترده به منظور كانال توزيع بازاريابي توسط سازمانهاي بازاريابي مقصد (DMOs) در سطوح مختلف (نظير ملي، ناحيه، شهر و ديگر ماهيتهاي جغرافيايي) به منظور ترفيع و مديريت مقاصد گردشگري مورد استفاده قرار گرفته است. كه اين سيستم، سيستمي است كه از تكنولوژي هاي ارتباطاتي و كامپيوتري مخصوصا اينترنت و شبكه جهاني وب به منظور اجراي عمليات سازمانهاي بازاريابي مقصد در جهت اهداف اوليه نظير ترفيع تجارت گردشگري درون ناحيه تعريف شده جغرافيايي و مهمتر از آن نيز فراهم آوردن اطلاعات و گزينه هاي جامع از محصولات گردشگري به بازديد كنندگان بالقوه استفاده مي نمايد. برخي مزاياي سيستم فوق براي ذينفعان آن در شكل زير آمده است. 

مزاياي بازاريابي مقصد 
 مزاياي بازاريابي مقصد

وانگ و فسن ماير بحث مي نمايند كه موفقيت استراتژيهاي بازاريابي تحت وب مستلزم يكپارچگي و هماهنگي سه جنبه مكمل تلاشهاي بازاريابي اينترنتي نظير:

  • ويژگيهاي وب سايت
  • استراتژيهاي ترفيع مبتني بر وب
  • برنامه هاي مديريت ارتباط با مشتري (CRM)  

علاوه بر اين سازمان و محيطهاي تكنولوژيكي مطلوب و رويكرد مديريتي نوآور همچنين پيش نيازهاي موفقيت بازاريابي مبتني بر وب هستند.
ريتا فاكتورهاي حياتي موفقيت بازاريابي مقصد مبتني بر وب را از دو ديدگاه فني و مديريتي بررسي نمود. او بحث نمود كه از ديدگاه مديريتي، يك سيستم بازاريابي مقصد بايستي به سازمان بازاريابي مقصد در جهت اجراي سه وظيفه اصلي كمك نمايد، كه سه وظيفه عبارتند از:  تدارك اطلاعات، فعاليتهاي ترفيع و بازاريابي و تحقيقات بازار.

از ديدگاه فني نيز توسعه وب سايت براي سازمان بازاريابي مقصد شامل سه عملكرد اصلي است: طراحي وب، ترفيع وب سايت و ارزيابي عملكرد وب سايت.

اين درست است كه به منظور توسعه يك وب سايت موفق براي پشتيباني فعاليتهاي بازاريابي، سازمانهاي بازاريابي مقصد بايستي بر چند ناحيه كليدي متمركز شوند و همچنين اطمينان حاصل نمايند كه نه تنها به طور منفرد كار مي نمايند بلكه به طور هماهنگ نيز كار نمايند.

1- وب سايت بايستي در طريقي توسعه داده شود كه شامل ويژگيهاي كليدي در جهت ارضاي نيازها و علايق بازار هدف اصلي باشد.

2- در هنگامي كه وب سايت ايجاد مي شود، برنامه هاي ترفيعي مناسب كه بازديدكنندگان سايت را مورد هدف قرار مي دهد بايستي در نظر گرفته شود كه براساس اين برنامه ها ميتوانند مقدار قابل توجه اي از ملاقات كنندگان را جذب نمايند.

3- ارزيابي عملكرد وب سايت بايستي انجام شود. كه براساس آن براي سازمان بازاريابي مقصد مشخص شود كه وب سايت تا چه اندازه اي كار مي كند.

4- در ارتباط با اثر اقتصادي، سازمان بازاريابي مقصد نيازمند ارزيابي وب سايت نظير كاهش هزينه از طريق صرفه جويي موارد چاپي و استفاده از مراكز تلفني است. و در آخر نيز، عمليات موفقيت آميز نواحي كه در بالا اشاره شد مستلزم محيط هاي تكنولوژي سازماني مطلوب نظير بودجه تكنولوژي و متخصصان تكنولوژيكي هستند.

بر اساس چنين بحثهايي كه ارائه شد، در اين مطالعه ارائه مي شود كه توسعه موفقيت آميز سيستم بازاريابي مقصد مستلزم فاكتورهاي كليدي زير است:

• طراحي عملكرد وب سايت
• ترفيع وب سايت
• ارزيابي عملكرد وب سايت 
• ارزيابي اثر بازاريابي 
• محيط تكنولوژيكي سازمان

 

طراحي كاركرد وب سايت:

يك مرور ادبيات مرتبط با موضوع آشكار مي سازد كه واژه هاي متفاوتي براي تشريح هدف/ كاركرد كليدي سيستمهاي بازاريابي مقصد استفاده شده است. نظير ارتباطات، اطلاعات، بازاريابي، مبادلات و مديريت ارتباط با مشتري. اين اظهار نظرات تقريبا توسط ريتچي و ريتچي حمايت شده است كه بحث مي نمايند كه توسعه سيستمهاي بازاريابي مقصد نه تنها در برگيرنده جنبه هاي اطلاعاتي محصولات مقصد است بلكه همچنين شامل اجزاي ارتباطاتي و بازاريابي نيز مي شود.

منبع : 

بررسي عناصر كليدي موفقيت بازاريابي مقصد تحت وب

امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
[ 1394/9/27  ] [ ۱۸ ] [ management-iran ] [ ]

نوشته شده توسط دكتر سيدرضاآقاسيدحسيني

تيم مشاوران مديريت ايران :

حتما در حوزه بازاريابي با بحث برندينگ و نيز بازاريابي محتوا (بازاريابي مفهوم) برخورد نموده‌ايد. در تمام اين موارد حتما مديريت گفتمان برند با مخاطب از كانال مديريت محتوا بسيار حائز اهميت است. حتي اگر محتواي توليد شده از نوع محتواي همواره سبز باشد، همچنان بايد به عناصر سازنده آن دقت نمود.

brand voice صداي برند در محتوا

اگر محتواي توليدي شده‌ي شما حاوي لوگوي شركتتان نباشد، چگونه مخاطبتان بايد به ماخذ و برند توليدكننده اين محتوا پي ببرد ؟

اگر مخاطبين از طريق كانال‌هاي رسانه‌اي متفاوت به محتواي توليدشده ما دسترسي پيدا مي‌نمايند، چگونه اينان بايد متوجه شوند كه يك برند پشت تمام اين توليد محتواست ؟

اگر توجه و دقت كافي نداشته باشيد، اجزاي مجموعه محتواي توليدشده داراي صدا و آهنگ همگون و هم آهنگ نبوده و اجزاي تشكيل‌دهنده بازاريابي شما به ايجاد يك تصوير واحد از برند منجر نخواهد شد. اين امر خود سبب مي‌گردد كه برند نتواند با ادبياتي ثابت با مخاطبش ديالوگ داشته باشد.

اين تجربه ناپايدار از برند، غالبا در كسب‌وكارهاي در حال رشد و يا گاه در زماني كه محتوا توسط فردي در خارج از سازمان و تنها به سفارش سازمان توليد مي‌گردد، مانند زماني كه يك مترجم آزاد freelancer قرار است تعداد زيادي از متون چند سايت را برايمان ترجمه نماييد. در اين صورت مكررا ديده‌ام كه نوع ادبيات و متون انتخاب‌شده بسيار متفاوت با ساير محتويات پيش‌تر توليدشده است و حتي لغات تخصصي كاربردي آن حوزه فني و علمي به‌درستي برگردانده نشده است و يا اصلا محتواي توليدشده مورد نياز مخاطبين نبوده است.

شايد از خود بپرسيد كه چرا صداي برند مهم است ؟ صداي برند به معناي ايجاد يك وجهه انساني براي برند است.
صداي برند به شما اجازه مي‌دهد كه در فضاي تخصصي، جايگاه خود را معرفي و به راحتي از ساير برندها شناخته و متمايز شويد. پايداري صدا و واژگان برند براي تحكيم يك برند در يك منطقه جغرافيايي خاص بسيار حياتي است و نيز بر برنامه‌هاي استراتژيك توليد محتوا به‌صورت موثر عمل شود.

ادامه مطلب :  5 گام براي تهيه جدول صداي برند Brand Voice

تيم مشاوران مديريت ايران : مطالب اين سايت شامل حمايت از حق مؤلف و مترجم است و هرگونه كپي برداري بدون ذكر منبع پيگرد قانوني دارد.

دريافت خبرنامه مديريت بر روي موبايل با نرم افزار رايگان براي نصب بر روي اندرويدنرم افزار اندرويد تيم مشاوران مديريت ايران  IranMCT App

امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
[ 1394/8/23  ] [ ۰۶ ] [ management-iran ] [ ]
نوشته شده توسط دكتر سيدرضا آقاسيدحسيني 

تيم مشاوران مديريت ايران :

در هركجاي دنيا كه باشيد، خواهيد ديد كه به 9 دليل فروشنده‌ها از بازارياب‌ها متنفرند . فروشندگان اعتقاددارند كه بازاريابي به معناي اتلاف پول است و بازاريابان نيز به فروشندگان مشكوك بوده و اغلب آنان را بي‌مصرف مي‌دانند.

اما بايد بدانيد كه شركت‌هايي كه به نتايج فوق‌العاده در كسب سهم بازار و سود سالانه رسيده‌اند به سبب ايجاد تعادل مناسب بين بازاريابي و فروش خود به اين جايگاه دست پيدا نموده‌اند. فروشنده در اين سازمان‌ها دائما در حال پول‌سازي است. اما بايد در فهم تفاوت بين اين دو تلاش نماييم.

استراتژي بازاريابي اشتباه

نتايج تحقيقات سالانه موسسه SBI بررسي و ارزيابي تعداد زيادي از واحدهاي بازاريابي سازمان‌ها بين‌المللي مي‌پردازد، نشان مي‌دهد كه 71 درصد از استراتژي‌هاي بازاريابي اشتباه است. به اين معنا كه اين ميزان از فروش در سطح بين‌المللي تنها ناشي از 29% از فعاليت‌هاي بازاريابي است.

حال تصور كنيد كه اگر 80 درصد برنامه بازاريابي به‌درستي تدوين مي‌شد درنتيجه چه تعداد شركت ميليارد دلاري جديد در بازار حضور مي‌داشتند.

فروشنده حرفه‌اي به علت شناخت بازار، برخورد مستقيم با مشتري و نحوه جهت‌گيري سازمان، بدون اطلاع از نتايج اين‌گونه تحقيقات، اقدامات بازاريابي را اشتباه مي‌داند.

البته به يك نكته توجه نماييد :  فورا بامطالعه اين مطلب تصميم به حذف واحد بازاريابي نگيريد و يا كل عمليات برنامه‌ريزي و اجراي بازاريابي به فروشنده خود تفويض ننماييد.

فروشنده حرفه‌اي با بهره‌گيري از مهارت فني و تخصصي خويش و با مقايسه نتايج حاصل از برنامه با بازخورد دريافت شده از بازار، در مورد نقاط ضعف و مشكلات برنامه بازاريابي شكايت مي‌نمايد ، اما اگر از وي بخواهيد كه تدوين برنامه‌ريزي بازاريابي را انجام دهد به علت عدم درك مناسب از وضعيت كلان شركت و نداشتن مهارت ادراكي (سيستماتيك يا كل‌نگر) قادر به استخراج برنامه بازاريابي از برنامه استراتژيك سازمان نخواهد بود.

استراتژي بازاريابي اشتباه
نكته كليدي : 71درصد استراتژي بازاريابي شركت‌ها اشتباه است.

 

پس براي رسيدن به پول بيشتر نياز به تخليات عجيب و غيرقابل‌دسترس نيست. فقط برنامه را بايد اصلاح نماييد.

بخش‌بندي مشتريان 
كافي است كه بدانيد كه كدام بخش از مشتريان بيشترين پول را براي سازمانتان به همراه خواهند آورد. درنتيجه مانند نور ليزر كه از تمركز نور درون يك كريستال ايجاد مي‌گردد، بر روي آن تمركز نماييد.

ادامه مطلب: 

استراتژي بازاريابي 71 درصد شركت‌ها اشتباه است

امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
[ 1394/8/1  ] [ ۰۲ ] [ management-iran ] [ ]
نوشته شده توسط دكتر سيدرضاآقاسيدحسيني on 15 مرداد 1394

تيم مشاوران مديريت ايران :

اگر در زمان تدوين برنامه بازاريابياستراتژيك خويش، روش‌هاي هيجان انگيزتري براي جذب مخاطب پيش‌بيني نموده باشيد، اكنون در حال برنامه‌ريزي براي برگزاري يك رويداد بازاريابي Event Marketing (بازاريابي رويداد محور يا بازاريابي تجربي) هستيد، در مراحل برنامه‌ريزي به اين شش موضوع دقت نماييد.

event marketing رويداد بازاريابي

 

 از نخستين مرحله‌ي برنامه‌ريزي تا اتمام رويداد، فهرست زير به‌عنوان يك راهنماي سريع و مفيد بكار گرفته و مطمئن شويد شما و همكارانتان آماده هستيد و مي‌توانيد يك رويداد بازاريابي با ROI خيلي عالي را اجرايي نماييد. توجه نماييد كه يك رويداد بازاريابي مي‌تواند بخشي از يك كمپين تبليغاتي باشد.

 1. استفاده از راهكارها و عوامل اجرايي يكسان.

حالا كه تصميم گرفته‌ايد وارد فرايند رويداد بازاريابي شويد، دچار يك اشتباه رايج و متكبرانه نشويد : همه‌ي افراد درگير در اجراي اين رويداد با معيار يا تلاش يكساني براي اهداف يكساني كار مي‌نمايند.

رويدادهاي بزرگ و كوچك اغلب با درگير نمودن چندين تيم اجرايي داخلي و خارجي، كه هركدام از اين تيم‌ها با اهداف و دستور كار خاص خودشان عمل مي‌نمايند. مطمئن شويد كه همه اين تيم‌ها درنهايت داراي مجموعه‌اي از معيارهاي قابل‌اندازه‌گيري بوده و اين معيارها را مهم خواهند شمارد كه تضميني براي حركت اين تيم‌ها به‌سوي يك هدف مشترك خواهد بود.

امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
[ 1394/5/16  ] [ ۰۸ ] [ management-iran ] [ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

مديريت - مشاوره مديريت - آموزش مديريت
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 28
دیروز : 518
افراد آنلاین : 2
همه : 184078
چت باکس
موضوعات وب
امکانات وب